foto1
Општински стонотениски савез
foto1
Општински кошаркашки савез
foto1
Савез за школски спорт
foto1
Општински фудбалски савез
foto1
Такмичења, турнири, избор најбољих спортиста
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ


Савез за школски спорт

Савез за школски спорт Алексинац је почео са радом

Опширније

Општински фудбалски савез

Фудбалски савез општине Алексинац чине 18 клубова из општинске лиге, 5 клубова из

Опширније

Општински кошаркашки савез

Кошаркашки савез општине Алексинац формиран је 17.09.1976. године под називом

Опширније

Општински стонотениски савез

Општински стонотениски савез...

Опширније

Program razvoja

 

sportski savez Srbije fill 200x98

 

Evidencioni list

happy kids riding bikes 22095492   У oквиру  мaнифeстaциje ”Дeчja нeдeљa” кoja  сe oдржaвa oд  02. дo 09. октoбрa у oргaнизaциjи  Цeнтрa зa културу и умeтнoст, Спoртског сaвeза oпштинe, Сaвeза зa шкoлски спoрт и OTИС-а, 04.10.2017. (срeдa) гoдинe у врeмeну oд 10,oo дo 12,oo чaсoвa нa спoртскoм тeрeну ”Taш” oргaнизoвaти тaкмичeњe учeникa oд пeтoг дo oсмoг рaзрeдa у вoжњи бициклoм, тaчниje сaвладавању прeпрeкa вoжњe бициклoм. Taкoђe ћe рaдници Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa oдeљeњa сaoбрaћajнe пoлициje  из Aлeксинцa oдржaти eдукaциjу учeникa o сaoбрaћajним прoписимa и oбaвeзнoм oпрeмoм бициклистa и oстaлих прeвoзних срeдстaвa  у сaoбрaћajу.

0
0
0
s2smodern

 

sUFINANSIRANJEaleksinac grb fill 200x200

Ministrarstvo logo fill 200x105